Jak český stát trestá ty, co poškozují zemědělskou půdu

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

0 Dotace, Eroze, Hrozby pro půdu

Několik měsíců jsme se ptali úřadů a analyzovali data  o poškozování půdy. Dospěli jsme k závěru, že úřady provinilce nijak netrestají a ani nepomáhají poškozeným. Za posledních 5 let dostali zemědělci cca 170 miliard Kč na dotacích, ale v souvislosti s poškozováním půdy byly dotace kráceny pouze o 43 milionů Kč, tj. 0,025%!!! Buď tedy problém s poškozováním půdy neexistuje nebo není trestaný.

V únoru 2017 jsme se ptali Ministerstva zemědělství (MZe), v kolika případech erozních událostí nařídilo MZe přeřadit půdní bloky do přísnějšího režimu hospodaření a dostali jsme následující odpověď: „Máte pravdu, že možnost přeřazení půdního bloku do vyššího stupně ochrany na základě opakovaně zaznamenaných erozních událostí v rámci Monitoringu eroze nebyla příliš často využívána.“ Do budoucna se to ale prý zlepší. Chtěli jsme ještě vědět, zda „nebyla příliš často využíváno“ znamená „nebylo nikdy využíváno“, ale odpověď jsme nedostali.

Zaslali jsme dotaz na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který ročně rozdělí asi 35 miliard Kč na dotacích, jakým způsobem trestal pokutou či krácením dotací. „Můžete mi prosím poskytnout informace, v kolika případech snížil SZIF dotace (nebo uložil pokuty) zemědělcům za špatné hospodaření poškozující zemědělský půdní fond a o jaký objem prostředků se jednalo?“

Dostali jsme odpověď, že „pro poskytnutí uvedených informací je nezbytné vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací“. To si vykládáme tak, že na tresty za poškození půdy se dosud nikdo neptal. Dne 8. března 2017 nám SZIF zaslal přehled necelých 800 subjektů, které v minulých 5 letech porušily v souvislosti s erozí půdy požadavky GAEC 1, 2, 8 a DZES 4 a 5. Jejich dotace byly zkráceny o 43,3 milionů Kč, tj. 8,7 milionů Kč za rok. To je pouze 0,025% z objemu dotací poskytnutých do zemědělství.

Podařilo se nám identifikovat, že tito konkrétní potrestaní zemědělci hospodaří na 184 tisících hektarech (5,2% zemědělské půdy v České republice). Potrestané zemědělce jsme si rozdělili do stejných kategorií dle velikosti obhospodařované půdy jako v minulém článku. Statistika jasně ukazuje, že větší zemědělci v kategoriích od 400 hektarů porušují pravidla GAEC a DZES v průměru 2-3x častěji než menší zemědělci (po přepočtu na obhospodařovanou výměru).

Tab. 1 - Snížení dotací v souvislosti s poškozením půdy

Tab. 1 – Snížení dotací za porušení pravidel v souvislosti s poškozením půdy

V tabulce Tab. 2 je uveden přehled zemědělských podnikatelů, kteří pravidla GAEC a DZES porušili nejvíce. Záměrně zatím neuvádíme jména, tomu se budeme věnovat později.

170308-poruseni-GAEC-sankce-SZIF-top-10-hitparada

Tab. 2 – TOP 10 největších snížení dotací za porušení pravidel v souvislosti s poškozením půdy

Napsat komentář