Komu se daří, když se daří českému zemědělství?

?????????????????????????????????????????????????????????????????

0 Dotace, Eroze

Podle zprávy Českého statistického úřadu vzrostl loni zisk českého zemědělství meziročně o 25,9 procenta na 20,22 miliardy korun. Šlo o druhý nejlepší výsledek od roku 2000, lepší byl jen v roce 2014. Zemědělská produkce meziročně vzrostla o 1,8 procenta na 129,3 miliardy korun.

Komu se to tak náramně daří? Kdo se skrývá za pojmem české zemědělství? Jak vypadá typický český zemědělec, o kterém všichni mluví a jehož zájmem a blahem se politici rádi zaštiťují? Je to některý z těch 23 tisíc soukromých rolníků, kteří obhospodařují pole od pár arů do 25 hektarů? Představu o tom, jak vypadá typický český zemědělec by mohla poskytnout data o velikosti obhospodařované půdy ze systému LPIS, který spravuje Ministerstvo zemědělství.

Tab. 1 - Struktura českého zemědělství dle výměry obhospodařované půdy

Tab. 1 – Struktura českého zemědělství dle výměry obhospodařované půdy

Podle těchto dat přes 70% výměry zemědělského půdního fondu v naší zemi ovládá pouhých 2 tisíce velkých podnikatelů. Jedná se převážně o velké zemědělské korporace – družstva, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, z nichž každá hospodaří na více než 400 hektarech, v průměru na 1260 hektarů.

Graf 1 - Struktura českého zemědělství dle výměry obhospodařované půdy

Graf 1 – Struktura českého zemědělství dle výměry obhospodařované půdy

Posuneme-li se ještě o úroveň výše, tedy na výměru 1000 ha a více, dostáváme se na 886 subjektů, které hospodaří na 51% výměry zemědělské půdy v ČR. Tzn. že na více než polovině zemědělské půdy v této zemi hospodaří ani ne devětset velkých firem s průměrnou výměrou více než 2000 ha. Velcí zemědělští podnikatelé obhospodařovanou půdu obvykle nevlastní, ale ze 70 – 90% si ji pronajímají od jejích vlastníků, většinou drobných majitelů – občanů, kterých je kolem 2 milionů.

Iluze typického českého zemědělce jako svérázného sedláka na traktoru, který s rodinou a pár pomocníky hospodaří na maximálně pár desítkách hektarů předávaných z generace na generaci tak bere rychle za své. Těch malých s gruntem do 25 ha je sice 23 tisíc (68% všech zemědělských subjektů v zemi), ale hospodaří jen na 4,5% výměry zemědělského půdního fondu.

Napsat komentář