Nejnovější článkyO projektu Ochrana půdy

Půda je jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů, zdrojem naší obživy. Dnes však v ČR dochází k její značné degradaci a tím se půda stává méně úrodnou. Některé tyto negativní vlivy těsně souvisejí se zemědělstvím: odnos půdy způsobený vodou, větrem a obděláváním půdy, zhutnění půdy díky špatné mechanizaci, ztráta humusu, úbytek biologické rozmanitosti a v neposlední řadě znečišťování půdy (těžkými kovy, prostředky na ochranu rostlin nebo nadměrným množstvím průmyslových hnojiv). Z těchto faktů vyplývá nutnost ochrany půdy a jejího udržitelného využívání, zejména dodržování systému správného hospodaření.

Zemědělství využívá podstatnou část pevninského území, a proto hraje důležitou úlohu z hlediska zachování přírodních zdrojů a kulturních krajin a je předpokladem pro další lidské činnosti ve venkovských oblastech. Proto je velmi důležitá snaha, aby zemědělství přispívalo k tvorbě a udržování rozmanitosti krajiny a my tak mohli, bez obavy o příští generace, sklízet plody naší Země. Jestli i Vám toto není lhostejné, zapojte se a staňte se členem našeho sdružení pro ochranu půdy.

Naše mise